Vissza a főoldalra
Adatvédelmi Szabályzat
2012. május 25.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

Hatályos: 2015. május 20.

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Váci Ifjúsági Sportegyesület (a továbbiakban: VISE)

  • A cég rövidített elnevezése: VISE

  • A cég elnevezése: Váci Ifjúsági Sportegyesület

  • A cég székhelye: 2600 Vác, Dr Csányi László körút 63.

  • Nyilvántartási szám: 13-02-448

  • Adószám: 19169228-1-13

  • Képviselő: Dolnay Norbert (+36 30 326 5686)

  • Email: nevezes@visevac.hu

  • Szerverszolgáltató: palastiweb.hu és ews.hu

  • Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-

által üzemeltetett, www.visevac.hu weboldallal (a továbbiakban: Weboldal) kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot rögzítse.

A Weboldal meglátogatásával (megnyitásával) egyidejűleg a Felhasználó mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja jelen Szabályzat rendelkezéseit.

1. Adatok rögzítése

A www.visevac.hu Weboldalra látogatók regisztráció keretében rögzítik adataikat (név, e-mail cím, telefonszám). Az adatrögzítők (a továbbiakban: Felhasználók). A Felhasználók az adataik rögzítésével a jelen Szabályzatot elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el, így az adatrögzítéssel a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz a Felhasználók hozzájárulnak. A jelen Szabályzat szerinti adatkezelés és adatfeldolgozás az érintett hozzájárulásán alapul. A VISE a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben használja fel. A Felhasználó személyes adatainak felhasználásához, kezeléséhez a személyes adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával – adott célhoz kötötten – egyben kifejezett hozzájárulását adja. Az adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával a Felhasználó egyebekben kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére a VISE. elektronikus levele(ke)t, hírlevelet, SMS-eket küldjön szolgáltatásairól.

A VISE kijelenti, hogy a Weboldalon keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

Adatrögzítésre, adatkezelésre a következő esetekben is sor kerül: a VISE blog értesítőre történő feliratkozáskor (email cím), Google AdWords elemzés igénylésekor (email cím), illetve Marketing Elemző igénylésekor (email cím, weboldal). Az ilyen módon közölt adatok kezelésére és feldolgozására is a jelen Szabályzatban foglaltak az irányadóak.

A VISE nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett. Előbbiek alapján a Felhasználó köteles a Weboldalon található dokumentumok, információk letöltését megelőzően gondoskodni a megfelelő vírusvédelemről. A VISE nem tartozik felelősséggel olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Weboldal – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen használatából ered.

2. Adatok rögzítésének és kezelésének célja

A VISE a rögzítéssel megadott adatokat elsősorban Felhasználói nyilvántartása, a Weboldallal vagy a VISE rendezvényeivel kapcsolatos hírek és ajánlatok, továbbá kommunikációs levelek megküldése valamint látogatóival való kapcsolattartás céljából használja fel, kezeli.

A felhasználó az adatrögzítéssel hozzájárulását adja, hogy a VISE a sport és szabadidős rendezvények szervezése keretén belül futók online és személyesen begyűjtött adatait nyilvántartsa, rajt-cél listát készítsen időméréssel vagy anélkül, építse és gondozza a törzs-futó adatbázist, az eseményekről hírleveket küldjön.

A következő adatok kerülnek rögzítésre regisztráció keretében: név, e-mail cím, telefonszám. A rögzítéssel megadott e-mail címekre minden esetben hírlevél küldése történik. A hírlevél küldéséhez a Felhasználó az adatrögzítéssel hozzájárulását adja, a hírlevélről minden egyes hírlevélben megjelenő linken keresztül lehet leiratkozni.

A rendezvényekre/eseményekre jelentkezés/előnevezés keretében a következő adatok kerülnek rögzítésre: név, e-mail cím, lakcím, születési idő, telefonszám, pólóméret, egyéni kategória és csapat kategóriák, kapcsolattartó. A Felhasználó az eseményre való jelentkezéssel hozzájárulását adja, hogy az adott eseményhez kapcsolódóan visszaigazolás és hírlevél kerüljön ki kiküldésre.

3. Adatkezelés időtartama, módja

A jelen Szabályzat szerint az adatkezelést és -feldolgozást a VISE az adatok végleges törléséig folytatja. Az adatai végleges törlését a Felhasználónak kell kezdeményeznie. A Felhasználó bármikor jogosult a rögzített adatainak végleges törlését kezdeményezni a nevezes@visevac.hu e-mail címre küldött levélben. A VISE köteles a kérelmező adatait a vonatkozó kérelem beérkezésétől vagy kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül törölni. A Felhasználók bármikor jogosultak továbbá adataikban változtatást és/vagy módosítást, helyesbítést kérni, adataik kezeléséről tájékoztatást kérni, adatainak felhasználását megtiltani, szintén a fenti e-mail címre küldött levélben.

A VISE a rögzített adatokat bizalmasan kezeli, és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, azokat a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges módon használja fel. Ide értendő többek között az email és sms küldés a Felhasználó részére és az általa megadott elérhetőségekre, mely esetben az üzenet az adott szolgáltatón keresztül kerül kiküldésre. A VISE sosem fogja marketing célokra értékesíteni vagy kölcsönadni személyes adatait harmadik félnek. Idézésre, bírósági határozatra vagy jogi eljárás keretében szükség esetén a VISE átadhatja a Felhasználó személyes adatait és más vonatkozó információkat. Továbbá a VISE biztosíthatja, illetve gyakorolhatja törvényen alapuló jogait, valamint védekezhet bírósági keresetekkel szemben.

A Felhasználó az adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhet a VISE-től a nevezes@visevac.hu e-mail címre küldött levélben. A VISE az adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag a VISE számára - mint arra feljogosított számára - legyenek hozzáférhetőek, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon - az adatrögzítő eljárásán kívül - változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől.

A VISE által kezelt adatok hatósági, vagy bírósági felhívásra, valamint jogszabályi előírások alapján továbbításra kerülhetnek, mely esetleges tényről a VISE hírlevelében értesíti felhasználóit, amennyiben az nem ellentétes a hatósági, vagy bírósági felhívással, vagy a vonatkozó jogszabályi előírással.

4. A honlapon végzett webanalitika

A VISE tájékoztatja Felhasználóit, hogy a www.visevac.hu Weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A VISE Weboldalra látogatók (Felhasználók) engedélyezik a VISE részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez a VISE részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között.

Google Analytics

A VISE a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával a VISE főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

Google Remarketing

A VISE a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a VISE Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken a VISE hirdetésével találkozzanak. A VISE a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A VISE hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. A VISE és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google AdWords konverziókövetés

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy a VISE mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

Facebook Remarketing

A VISE a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató - például a Facebook - internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

5. Cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

A VISE fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Szabályzat tartalmában bármikor változtatásokat eszközöljön. Az aktuális Szabályzatról a Felhasználó a Weboldal „Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

 

Információ
Sajtó
Galéria
Videók
Tagjaink
Partnerek
Kapcsolat